Ontmoeting tussen professionals

Samenwerking begint met elkaar kennen en weten te vinden.

Home > Praktijkondersteuning > Meer Tijd Voor de Patiënt > Interventies > Ontmoeting tussen professionals

Samenwerking begint met elkaar kennen en weten te vinden. In de meeste wijken wordt hier al veel voor georganiseerd, bijvoorbeeld door een wijklunch, een thema-avond, een fietstocht langs praktijken. In deze interventie ga je inzetten op:

 • Ontmoeting tussen professionals in de huisartsenpraktijk en partners die je nog niet zo goed kent, zoals partners in het sociaal domein (welzijn, sociaal wijkteam, vrijwilligersorganisaties)
 • Zoveel mogelijk professionals uit de huisartsenpraktijk zijn aanwezig bij de bijeenkomsten: zoveel mogelijk professionals uit de praktijk haken regelmatig aan.
 • Maak het aantrekkelijk en relevant voor alle partners, zodat de ontmoetingsstructuur behouden blijft na MTVP. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Een gezamenlijke scholing met accreditatiepunten
  • Uitnodigen van partners bij een bestaand overleg zoals de Hagro, het FTO, de HOED vergadering, of…
  • Een borrel, lunch, barbecue
  • Een expeditie in de wijk waarbij je in groepjes lang verschillende partners fietst, wandelt of …

Hoe draagt deze interventie bij aan MTVP?

 • Door korte lijnen werk je makkelijker samen.
 • Beter zicht op sociale kaart, sneller zicht op andere mogelijkheden.

Tips voor je praktijk- of wijkplan

 • Maak in het wijkplan duidelijk hoe je de ontmoeting tussen professionals een echte impuls gaat geven. Met andere woorden: hoe is dit aanvullend op wijksamenwerking vanuit O&I?
 • Maak duidelijk welke meerwaarde jouw interventie heeft.
 • Verken goed hoe je de interventie aantrekkelijk, zinvol en makkelijk maakt voor de professionals in de huisartsenpraktijk én voor de netwerkpartners.
 • Maak de ontmoetingen aantrekkelijk voor zowel professionals in de huisartsenpraktijk als de partners, door iets leuks te doen. Denk b.v. aan een lunch, borrel, barbecue, fietstocht door de wijk.
 • Maak de ontmoeting in meer opzichten zinvol, bijvoorbeeld door een scholing met accreditatie voor meerdere disciplines.
 • Maak het makkelijk, bijvoorbeeld door te combineren met andere bijeenkomsten. Denk aan het uitnodigen van een groep professionals op de Hagro.
 • Inventariseer ook wat meedoen makkelijk of aantrekkelijk maakt voor je partner.
 • Zorg dat zoveel mogelijk huisartsen (ook de vaste waarnemers) en POH’s in je praktijk meedoen.