Ondersteun met online communicatie in VIP

We hebben VIPLive Samenwerken in alle wijken geïntroduceerd. In deze interventie ga je samen met je netwerk aan de slag met VIP

Home > Praktijkondersteuning > Meer Tijd Voor de Patiënt > Interventies > Ondersteun met online communicatie in VIP

We hebben VIPLive Samenwerken in alle wijken geïntroduceerd. In deze interventie ga je samen met je netwerk aan de slag met VIP. Je maakt een keuze waar je op inzet. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Actief gebruiken van VIP voor ouderen: betrek casemanagers en wijkverpleging en maak afspraken over de communicatie in VIP, gebruik VIP voor het MDO (zie onder). Betrek ouderen/mantelzorgers in VIP (zie onder).
 • Actief gebruiken van VIP voor een nieuwe doelgroep: denk b.v. aan oncologie, artrose, wondzorg.
 • Betrekken van ouderen en mantelzorgers in VIP: voor chronische zorg is al duidelijk hoe we de patiënt betrekken in spreekuur. Voor ouderen kan dit natuurlijk ook. Veel ouderen maken meer gebruik van digitale tools dan je denkt. Je kunt ook, met toestemming van de patiënt, mantelzorgers uitnodigen in VIP.
 • Gebruiken van VIP bij het MDO ouderen of een ander MDO: verken hoe je VIP optimaal inzet om je MDO te ondersteunen. Denk hierbij aan:
  • Plannen van een afspraak in de chat
  • Gebruik van het gezondheidsplan om afspraken vast te leggen
  • Gebruik van beeldbellen in het overleg

Hoe draagt deze interventie bij aan MTVP?

 • Ondersteuning/vergemakkelijking van de communicatie tussen zorgverleners.
 • De mogelijkheid asynchroon een bericht te sturen. Je hoeft niet te wachten tot iemand tijd heeft.
 • Kortere lijnen met netwerkpartners zorgt ervoor dat je je kunt beperken tot huisartsenzorg.
 • Betrekken van de patiënt / mantelzorger versterkt eigen regie.
 • Digitale ondersteuning van het MDO zorgt voor vermindering dubbele registratie (1 plan van aanpak op 1 plek), vermindering reistijd, makkelijker afspraken maken.

Tips voor je praktijk- of wijkplan

Wijkplan

 • Maak het concreet en behapbaar. Kies een focus (zie opties hierboven).
 • Betrek de projectleider VIP (Tesse Zwijnenburg)
 • Betrek alle zorgverleners die betrokken zijn rond het thema, en spreek goed door waar en hoe VIP kan ondersteunen. Zorg voor accounts.
 • Ga uit van de basisfaciliteiten in VIP. Maatwerk kan op regioniveau en heeft een langere doorlooptijd.

Praktijkplan

 • Zorg dat alle professionals in je praktijk en het netwerk aangehaakt zijn, b.v. door een bijeenkomst, informatiebrief, etc.
 • Monitor het gebruik en spiegel dit met collega’s in je praktijk of wijk.
 • Evalueer met elkaar en de netwerkpartners en leer van elkaar.