Bloom triage training

Anders triëren betekent vooral dat we aan de ‘voorkant’ van het proces een ander gesprek voeren, zodat patiënten de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats ontvangen, terwijl ze zich gehoord en geholpen voelen.

Vanuit het project MTVP (Meer tijd voor de patiënt) ontvingen wij het verzoek om een specifieke triage training in te kopen gericht op de interventies vanuit het project MTVP. Het is ons gelukt om hier gehoor aan te geven!

Deze training beslaat tevens de onderwerpen Positieve Gezondheid en Oplossingsgericht werken. De interesse vanuit de praktijken voor de triage-interventie is aanzienlijk, en daarom biedt RegiozorgNu deze geweldige kans! Meld je dus snel aan want vol=vol

Waarom triage

Anders triëren betekent vooral dat we aan de ‘voorkant’ van het proces een ander gesprek voeren, zodat patiënten de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats ontvangen, terwijl ze zich gehoord en geholpen voelen. Dit houdt in dat de behoeften en conditie van de patiënt leidend zijn, in plaats van de vraag of wens van de beller. Het ‘patiëntgesprek’ is waar ‘Anders triëren’ in de praktijk begint. Deze basis is een begin om uiteindelijk ‘Meer tijd voor de patiënt’ te creëren.

1. Het patiëntgesprek – basis

Om de benodigde zorg op het juiste moment te kunnen beoordelen, moeten assistenten, naast de klacht en hulpvraag van de beller, aanvullende informatie achterhalen over de context en reden van het contact. Het gesprek moet speciale aandacht besteden aan:

  • Contact: Dit betekent dat assistenten hun eigen interne gedachten opzij kunnen zetten en volledige aandacht kunnen geven aan de beller, zodat ze kunnen begrijpen wat er wordt gezegd.
  • Context van de beller: Naast contact is er behoefte aan begrip van de situatie aan de andere kant van de telefoon. Wat speelt er, hoe lang speelt dit al, wat is er anders dan normaal, wat is er veranderd? Wat heeft de patiënt zelf al ondernomen.
  • Reden van bellen: Naast de vaak concrete hulpvraag is het belangrijk om de reden van het contact te achterhalen. Wat maakt dat deze patiënt op dit moment met deze vraag naar de praktijk belt?

Deze drie elementen vormen de basis van ons ‘Houvast voor een Goed Gesprek,’ een handige gespreksstructuur met suggesties voor gespreksvaardigheden. Deze sessie is bedoeld voor assistenten en enkele huisartsen.

2. Het patiëntgesprek in de praktijk – oefenen

In de dagelijkse hectiek is het niet eenvoudig om altijd bewust te zijn van de uitdagingen in het patiëntgesprek. Bewustwording helpt echter om structuur aan te brengen en gespreksvaardigheden toe te passen. Met de hulp van een trainingsacteur gaan we oefenen met wat we hebben geleerd in alledaagse praktijksituaties.

Hoe is de training opgesteld

De training bestaat uit twee fysieke bijeenkomsten op onze locatie aan de Atoomweg in Utrecht. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst volg je een e-learning.

Trainingsdagen

4 september 2024 (basis)
14 november 2024 (praktijk)

Vanaf 12.30u is er inloop met lunch.

Na de eerste bijeenkomst wordt van je verwacht dat je een online kennisquiz aflegt. Deze quiz helpt de assistenten om de NHG-TriageWijzer nog beter te begrijpen, zodat ze deze beter kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk, aan de hand van verschillende casussen.

De investering voor deze training bedraagt € 395,= per deelnemer en is geaccrediteerd bij KABIZ.