Anders werken met digitale zorgtoepassingen

Het gebruik van digitale zorgtoepassingen kan eraan bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek terechtkomt.

Home > Praktijkondersteuning > Meer Tijd Voor de Patiënt > Interventies > Anders werken met digitale zorgtoepassingen

Het gebruik van digitale zorgtoepassingen kan eraan bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek terechtkomt. Denk daarbij aan e- en videoconsulten die korte consulten mogelijk maken en meer patiënttevredenheid opleveren. Wil je meer inzicht in hoe je praktijk er digitaal voor staat? Overweeg dan gebruik te maken van de ICT-ladder. Deze tool geeft handvatten voor digitalisering van de huisartsenpraktijk.

Hoe voer je deze interventie uit

Kies bijvoorbeeld uit:

  • Grip op digitale groei met de ICT-Ladder
    De ‘ICT-ladder’ beschrijft en visualiseert hoe ICT in de huisartspraktijk op een hoger plan gebracht kan worden. In een getrapt model wordt er structuur gebracht in de ontwikkeling en groei naar een volwassen ICT omgeving. Hiermee wordt een basis gelegd voor een integraal, veilig en betrouwbaar digitaal netwerk dat de medische zorgverleners met elkaar verbindt en bovendien de patiënt toegang geeft tot persoonlijke medische informatie.
    Als praktijk vul je een vragenlijst in over de ICT-infrastructuur binnen de praktijk. De ICT-ladder geeft je inzicht in hoe ICT-volwassen de praktijk is. Welke processen verlopen al goed en welke verdienen aandacht? De ICT-ladder helpt met prioriteiten stellen: wat pakken we als eerst aan? Op basis van je gekozen doelen krijg je adviezen op maat over het betreffende ICT-proces. Denk aan het waarom, een stappenplan, benodigdheden en achtergrondinformatie. Naar de ICT-ladder.
  • Inzet van e-consulten en videoconsulten.
  • Zelf inzien van labuitslagen via VIPLive Samenwerken (de app wordt op dit moment getest), MijnGezondheidsNet, Uw Zorg online of digitale zelftriage.

Tip

E-health tools kunnen veel werk afvangen op de praktijk. Deze moeten secuur worden gekozen en de opstart van een nieuw systeem kan veel tijd kosten. Zorg dat het team op de hoogte is van de keuze.