Anders triëren voor doktersassistenten

Scherp triëren helpt de zorgvraag duidelijk te krijgen. En een passend advies of afspraak te kunnen geven, die afgestemd is op de zorgvraag.

Home > Praktijkondersteuning > Meer Tijd Voor de Patiënt > Interventies > Anders triëren voor doktersassistenten

Scherp triëren helpt de zorgvraag duidelijk te krijgen. En een passend advies of afspraak te kunnen geven, die afgestemd is op de zorgvraag. Binnenkomende zorgvragen worden adequaat uitgevraagd, besproken met de patiënt en een passende vervolgactie wordt bepaald.

Consultduur en vorm wordt afgestemd op de zorgvraag. Waar nodig fysiek (kort/lang), waar mogelijk een telefonisch advies en/of verwijzen naar andere zorgaanbieder. Verwijzen naar en gebruikmaken van zorgportaal, spreekuur.nl of een digitaal platform zoals thuisarts.nl.

Wat deze interventie oplevert

 • Minder druk op de agenda door passend advies, consultduur en inzet digitale mogelijkheden.
 • Meer rust en ruimte om het juiste behandel- en/of begeleidingstraject te bepalen.
 • Zorg op maat voor de patiënt.
 • Minder telefoontjes.

Hoe voer je de interventie uit?

Informeer patiënten
Deel informatie over triëren en zelfzorg via je praktijkwebsite, bijvoorbeeld over:

 • soorten consulten, consultduur en vorm (fysiek, e-consult, telefonisch).
 • zelfzorgmogelijkheden zoals Thuisarts.nl en Moet ik naar de dokter.nl

Vergroot kennis van digitale mogelijkheden
Assistenten vergroten via VIPLive en Huisarts.nl hun kennis van Zorgportaal, Spreekuur.nl, chatten en gegevens uitwisselen met patiënten.

Volg scholing
Schrijf tenminste twee assistenten per normpraktijk in voor scholing over anders werken. Kies bijvoorbeeld uit:

Tips

Zorg ervoor dat anderen die niet aan de training deel kunnen nemen ook meegenomen worden in de inhoud. Bijvoorbeeld door:

 • Een ‘lunch & learn’-bijeenkomst te organiseren: de deelnemers van de training vertellen over wat ze hebben geleerd en hoe ze dat binnen de praktijk willen toepassen;
 • Ambassadeurs ‘Anders werken’ te worden. Ambassadeurs zorgen ervoor dat het onderwerp een agendapunt wordt bij overleggen en regelen een terugkommoment. Voer bijvoorbeeld een groepsdiscussie tijdens een teamoverleg: Hoe kunnen we anders werken/triëren toepassen in de praktijk?
 • Lesmaterialen te delen binnen de praktijk;
 • ‘Anders triëren’ en de toepassing ervan mee te nemen in het inwerkschema van nieuwe collega’s;
 • Na te lopen in hoeverre de ICT-systemen anders triëren ondersteunen. Initieer verbeteracties als dat nodig is.

Zorg ervoor dat de randvoorwaarden voor triëren goed op orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een rustige plek (backoffice)
 • Een goede headset
 • Twee beeldschermen
 • Goede werkafspraken: wie, wat, wanneer (telefoondienst; e-consulten verwerken)