VIPLive – Samenwerken

RegiozorgNU werkt met VIPLive om werkprocessen te vereenvoudigen.

Hoe werkt VIPLive Samenwerken?

VIPLive Samenwerken is een netwerkinformatiesysteem gekoppeld aan het HIS. VIPLive Samenwerken maakt de communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten mogelijk en helpt om veilig en gemakkelijk digitaal met elkaar samen te werken.

Met VIPLive Samenwerken kun je:

  • Veilig chatten en beeldbellen
  • Een MDO houden
  • Een IZP (gezondheidsplan) opzetten voor de complexe patiënt
  • Verwijzen binnen en buiten de ketens
  • Consulteren naar vakgroepen, SOG’s, apotheken en meer
  • Vragenlijsten versturen naar de patiënt
  • Gebruik maken van de mobiele app

Tijdlijn

In 2022 en 2023 zijn er workshops voor VIPLive Samenwerken in de ouderenzorg aangeboden. Nagenoeg alle samenwerkingsverbanden hebben een workshop gevolgd. Komend jaar starten we met nieuwe workshops voor de ouderenzorg waarbij nieuwe functionaliteiten aan bod komen.

Daarnaast houden we ook voor de chronische zorg verschillende webinars en bijeenkomsten om de zorgprocessen van de ketenzorg in VIPLive te behandelen. In 2022 zijn er twee webinars gehouden voor de chronische zorg. Ook deze kun je terugkijken (zie rechterkolom).

Accounts en samenwerkingsafspraken

Accounts voor VIPLive kunnen verleend worden via verschillende mensen in het WSV. Ook zijn er samenwerkingsafspraken over verschillende processen in het systeem. Wil je weten hoe je een account krijgt of hoe de samenwerkingsafspraken zijn geregeld in jouw samenwerkingsverband? Vraag het aan je wijkmanager.

Veelgestelde vragen

Waarom gebruiken we VIPLive Samenwerken in onze regio?

Sinds januari 2021 maakt de regio Noordwest-Utrecht al gebruik van het ketenzorginformatiesysteem (KIS) van VIPLive. Vanaf 2022 was er noodzaak voor een communicatiemodule voor (voornamelijk) de ouderenzorg mét de mogelijkheid om ook met de patiënt te kunnen communiceren. Een logische uitbreiding van het systeem was mogelijk met het netwerkinformatiesysteem (NIS) van VIPLive, genaamd VIPLive Samenwerken. Tijdens de ALV in 2021 is gekozen voor dit systeem, waarna er een pilot heeft gelopen eind 2021 om de functionaliteiten te testen. Hierna is er een positief advies gekomen en zijn we in 2022 van start gegaan met de implementatie van dit systeem. 

Wat zijn de voordelen van het gebruik van VIPLive en de app voor digitale communicatie?

Zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers kunnen via VIPLive en met de app gemakkelijk en veilig berichten sturen en informatie uitwisselen. De berichtenfunctie op VIPLive is vergelijkbaar met WhatsApp. De communicatiemodule en app worden continu verbeterd aan de hand van gebruikersvragen en -wensen. Deze kun je vinden en insturen via de VIPLive Roadmap. Het gebruik is kosteloos voor bij RegiozorgNU aangesloten praktijken, hun samenwerkingspartners en patiënten. 

Is communiceren via VIPLive en de app Calculus VIP veilig?

De makers en beheerders van Calculus VIP zijn ISO 27001 gecertificeerd. Dat betekent dat zij voldoen aan de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging. De informatie die je via de app uitwisselt is beveiligd door encryptie: de informatie die je verstuurt is hierdoor niet te ontcijferen door derden. De informatie kan alleen worden ontcijferd met codes die zijn verbonden aan de accounts van de verzender en de ontvanger. Ook het beeldbellen is compleet veilig.

Er is een dubbele controle bij het starten met de app. Eenmalig scan je een QR-code (Android) of vul je een gebruikersnaam/wachtwoord in (Apple). Vervolgens log je bij elk gebruik van de app in met een pincode. Net als bij een app van een bank. 

Foto’s die je binnen de app maakt en naar anderen verstuurt (bijvoorbeeld van een wond), worden niet in de fotogalerij van je smartphone of tablet opgeslagen.

Zien de zorgprofessionals/patiënten/mantelzorgers met wie ik via VIPLive communiceer mijn mailadres of telefoonnummer?

Nee, het linken met andere gebruikers verloopt via de webapplicatie VIPLive. Mailadressen of telefoonnummers zijn niet zichtbaar. Deze zijn alleen nodig voor het inloggen op je account via de verificatiecode en het ontvangen van berichten in je mailbox afkomstig van VIPlive zelf. 

Wat kost het gebruik van VIPLive?

Het gebruik van VIPLive is kosteloos voor de praktijken, partners en patiënten. 

Hoe start ik VIPLive samenwerken op?

Vanuit de huisartspraktijk kun je met een SSO (Single Sign-On koppeling) direct naar de actiepagina van de patiënt vanuit het HIS. De partners zullen via de webbrowser viplive.nl moeten inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. 

Kan ik informatie terugschrijven naar het HIS?

Ja. Als een gesprek is afgerond, kan het met één druk op de knop teruggeschreven worden naar het HIS in de vorm van een edifactbericht. 

Wat zijn de technische randvoorwaarden voor het gebruik van de Calculus VIPapp?
  1. Smartphone of tablet
  2. Internetverbinding
  3. Zorgverleners hebben een eigen VIPLive account nodig om de app te kunnen activeren. 
Hoe krijg ik een account?

Dit verloopt per samenwerkingsverband anders. Raadpleeg hiervoor de wijkmanager.

Ik kan andere zorgverleners niet vinden, hoe kan dat?

Is de zorgverlener nog nooit ingelogd geweest in VIPLive, maar heeft deze wel een account? Dan is de zorgverlener nog niet te vinden in VIPLive. Is de zorgverlener wel al ingelogd geweest? Dan moet deze persoon kijken in hun profiel of ze wel zichtbaar zijn voor anderen en of de naam en functie goed staat. Mocht de persoon nog steeds niet te vinden zijn, schakel dan de helpdesk van VIPLive in via een e-mail of bel 088 – 528 10 20.

Waarvoor kan de app in de praktijk gebruikt worden?

De app heeft meerwaarde bij zorgverleners dat ook ambulante zorgverleners snel kunnen reageren op berichten. Ook bij patiënten die complexe zorg nodig hebben: waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn waarbij afstemming met elkaar van belang is. Daarnaast kan de app bijvoorbeeld ook gebruikt worden samen mét de patiënt ter ondersteuning van stoppen met roken. Een ander voorbeeld: de wijkverpleegkundige kan foto’s van wonden doorsturen ter beoordeling en meetwaarden van bijvoorbeeld patiënten met diabetes. 

Hoe zit het met de privacy van de gegevens van de patiënt?

Wanneer zorgverleners samenwerken is gegevensuitwisseling vaak noodzakelijk en (wettelijk) toegestaan. Zeker als het gaat om zorgverleners die als team betrokken zijn bij de zorg zoals de huisarts, praktijkondersteuner en waarnemer. Hierbij gaat VIPLive er wel vanuit dat er toestemming aan de patiënt is gevraagd om samen te werken met andere zorgverleners. Dit gebeurt vaak mondeling of via registratie in het HIS.  De wet bepaalt echter wel dat alleen informatie mag worden verstrekt die noodzakelijk is voor de zorgverlener om de patiënt te kunnen behandelen, dan wel begeleiden. 

Bij wie kan ik terecht met vragen over VIPLive Samenwerken?

Heb je de app al in gebruik genomen en heb je een vraag over het gebruik in de praktijk? 

Voor technische zaken: 
Calculus – stuur een e-mail of bel 088 – 528 10 20 

Voor algemene zaken: 
Neem dan contact op met projectleider Tesse Zwijnenburg, via e-mail of tel. 06 18311400.