VIPLive – Inzicht

RegiozorgNU werkt met VIPLive om werkprocessen te vereenvoudigen.

VIPLive biedt inzicht in zorg en populatie van de praktijk. De functionaliteit Inzicht biedt drie mogelijkheden:

  • Rapporten
  • Ketenzorgdashboard
  • Patiënten selecteren

Rapporten

Voor de chronische integrale (keten)zorg worden kwartaalrapporten (met meerdere tabbladen) en de oproepagenda gebruikt. De oproepagenda geeft inzicht in welke patiënten misschien gemist zijn en/of (nog) opgeroepen moeten worden. Het kwartaalrapport geeft inzicht in de patiënten in de keten (inclusie) en patiënten met hetzelfde ziektebeeld die buiten de keten vallen (exclusie).

Ketenzorgdashboard chronische (keten)zorg

Bij iedere grafiek of tabel is op praktijkniveau een doorklikmogelijkheid naar de achterliggende patiëntenlijst. Wanneer een beveiligde sessie is gestart, zijn ook naam en geboortedatum van de patiënten getoond.

Voor alle zorgprogramma’s heeft het tabblad ‘populatie’ dezelfde opbouw, namelijk een trechter naar de groep patiënten die je uiteindelijk gedeclareerd hebt in het geselecteerde zorgprogramma. De tabblz. ‘Zorg’ laat proces- en uitkomstindicatoren van de gedeclareerde patiënten zien. De standaard meetperiode voor indicatoren is 12 maanden, tenzij anders vermeld. Jouw praktijk wordt daarbij vergeleken met de hagro en de regio. Ook kan jouw praktijk de score vergelijken met de (InEen) streefnormen.

Patiënten selecteren

De functionaliteit Patiënten selecteren wordt gebruikt om vrij te kunnen filteren in de praktijkpopulatie.