Vergroot je digivaardigheid

Als zorgmedewerker krijg je steeds meer te maken met digitale technologie. Digivaardigheid is belangrijk om nu én in de toekomst optimale zorg te kunnen leveren.

Als zorgmedewerker krijg je in je werk steeds meer te maken met digitale technologie. Digivaardigheid is belangrijk om nu én in de toekomst optimale zorg te kunnen leveren. Op deze pagina hebben wij online trainingen, hulpmiddelen en informatie van verschillende betrouwbare bronnen voor je verzameld en op een rij gezet. Zo kun je in je eigen tempo aan de slag.

Zelfscan en quiz

Aan de hand van deze zelfscan en kennisquizzen van Digivaardig in de zorg kom je erachter op welke onderdelen je al digivaardig bent en waar mogelijk nog niet. Dit kan je gebruiken om te bepalen welke verdere trainingen je wilt volgen. Mocht er uit zelfscan of quiz blijken dat je op bepaalde onderdelen meer digivaardigheid kunt gebruiken, dan vind je hiernaast diverse ondersteunende online trainingen of bijeenkomsten.

Informatiebeveiliging

Online training Security & Privacy awareness van de Security Academy
Deze e-learning duurt 15-30 minuten en heeft een goede basis als het komt op privacy. Met onderwerpen als wat zijn bijzondere persoonsgegevens, phishing, AVG en meer.

Online trainingen over informatiebeveiliging en privacy van Digivaardig in de zorg
Deze website heeft online trainingen over onder andere phishing, wachtwoorden en persoonsgegevens.

Handreiking risicobeoordeling
Hoe kan het beste een risicobeoordeling uitgevoerd worden? Op te vragen bij RegiozorgNU.

Praktijkwijzer informatiebeveiliging
Een zeer uitgebreid document met verschillende scans die kunnen helpen om systematisch alle belangrijke aspecten van informatiebeveiliging: beschikbaarheid, privacy en integriteit, langs te lopen en te bepalen waaraan je de komende tijd gaat werken. Op te vragen bij RegiozorgNU.

AVG

AVG-Helpdesk voor zorg, welzijn en sport
Deze helpdesk biedt informatie op het gebied van AVG en privacy gebundeld en zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor collega’s in hetzelfde werkveld.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Een DPIA is verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt. Op te vragen bij RegiozorgNU.

Handreiking meldplicht datalekken
Op te vragen bij RegiozorgNU.

Verwerkersovereenkomsten
Informatie over verwerkersovereenkomsten, inclusief een modelverwerkersovereenkomst die als basis kan dienen voor een eigen verwerkersovereenkomst. Op te vragen bij RegiozorgNU.

Verwerkingsregister
Zorgaanbieders moeten op basis van de verantwoordingsplicht kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen van de AVG. Zo moet een organisatie kunnen laten zien dat ze de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Een belangrijk hulpmiddel om de verantwoording op orde te krijgen is het ‘register van verwerkingsactiviteiten’, kortweg het verwerkingsregister. Voor organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken is zo’n register verplicht. Dit betekent dat elke zorgorganisatie zo’n register moet aanleggen en bijhouden. Op te vragen bij RegiozorgNU.