Positieve gezondheid

Positieve gezondheid gaat uit van wat u belangrijk vindt in het leven. We focussen minder op problemen en klachten en meer op wat nog wél kan.

Home > Patiëntinformatie > Positieve gezondheid

Positieve gezondheid gaat uit van wat u belangrijk vindt in het leven. We focussen minder op problemen en klachten en meer op wat nog wél kan. Hierdoor kunt u zelf de regie nemen en vitaler worden. Bespreek uw wensen met uw zorgverlener en bepaal samen de juiste zorg voor u.

Via een vragenlijst kunt u inzicht verkrijgen in zes dimensies van uw welzijn: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Deze dimensies worden visueel weergegeven in een ‘spinnenweb’.

(bron: iPH)

Positieve Gezondheid is geen doel op zich, maar een middel om een gesprek over welzijn te stimuleren. Door aan te geven wat voor u van belang is, krijgt u de regie over welke stappen u wilt ondernemen. Bijvoorbeeld, als u op ‘meedoen’ lage scores behaalt en u zich daardoor eenzaam voelt, zou u kunnen overwegen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Of als uw lichaamsfuncties lage scores laten zien, maar fitheid belangrijk voor u is, kunt u ervoor kiezen om regelmatig te gaan wandelen als onderdeel van uw dagelijkse routine.

Wilt u weten hoe het werkt? Vraag het aan uw zorgverlener of vindt hier meer informatie en de vragenlijst.