In alle gemeenten komen domeinoverstijgende ketens valpreventie tot stand. Door middel van een risicotest kunnen professionals in het sociaal domein en de zorg de mate van valrisico inschatten (laag, matig of hoog). In dit overzicht kun je zien wat de verwijsmogelijkheden zijn per valrisico in jouw gemeente. De interventies voor mensen met hoog valrisico (risicobeoordeling en interventies voor hoog risico) zijn in veel gemeenten nog niet ingevuld. Dit komt doordat er nog onduidelijkheid is over de eisen aan deze interventies en de inkoop via de zorgverzekeraar. Een eerste stap is onlangs gezet: de valinterventies Otago individueel, en onder voorwaarden ook Otago groep en In Balans groep zijn goedgekeurd als interventies voor hoog risico. Meer hierover vind je o.a. op de website van het Zorginstituut. Zodra er meer duidelijk is over de valanalyse en de inkoop door Zilveren Kruis informeren we jullie.