In steeds meer zorgstraten binnen het Sint Antoniusziekenhuis heeft proactieve zorgplanning een vaste plek. Behandelwensen (ACP-gesprekken) en andere afspraken ten aanzien van het einde van de zorg in de laatste levensfase worden vastgelegd in een formulier in Epic en overgedragen aan de huisarts. De huisarts ontvangt de overdracht als edifact bericht. Deze overdracht is belangrijk om zoveel mogelijk zorg op maat te bieden in de laatste levensfase.

We vragen jullie:

  • Verwerk de overdracht in het HIS onder episode A20.
  • Draag informatie die relevant is voor de spoedzorg over aan de huisartsenspoedpost, via het formulier in het portaal van VIPLive Spoedepd (bekijk de informatiekaart).
  • Plan zo nodig een aanvullend gesprek plannen met de patiënt. Dit kun je declareren als behandelwensgesprek. Als er nog geen A20 is, is dit een eerste gesprek, anders een vervolggesprek.

Let op: als er wijzigingen zijn in de behandelwensen, koppel dit dan ook terug aan de medisch specialist.

Op dit moment wordt het formulier actief gebruikt door de volgende specialismen: longgeneeskunde, cardiologie, gastro-enterologie, neurologie, urologie, hematologie. Naar verwachting zullen meer specialismen in het Antoniusziekenhuis dit formulier actief gaan gebruiken.