Tijd voor een update van het S3-project ‘Betere Artrosezorg Noordwest-Utrecht 2.0’. Dit project startte in september vorig jaar met als doel om regiobreed te gaan werken met het stepped care-model voor artrosezorg. Inmiddels zijn er binnen elk wijksamenwerkingsverband in de regio artrosenetwerken opgezet. Deze worden ondersteund door artrosecoördinatoren. Inmiddels zijn er 99 professionals geschoold, uit 58 verschillende praktijken en organisaties. Maar liefst 11 verschillende (zorg)disciplines zijn hierbij vertegenwoordigd. Een heel mooi resultaat. Het project loopt nog tot en met april 2024.

De werkgroep artrose is in september 2022 begonnen met het opzetten van artrosenetwerken in elk wijksamenwerkingsverband, ondersteund door een artrosecoördinator uit dat samenwerkingsverband. Deze netwerken worden geleidelijk ingewijd in het stepped care-model via scholing. De projectgroep onderzoekt ook het gebruik van VIPLive Samenwerken voor communicatie tussen betrokken professionals en patiënten. Daarnaast richt de werkgroep zich op informatievoorziening voor professionals en voorlichtingsmateriaal voor patiënten.

Vervolg

De komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:

  • opstellen en valideren van een definitief overzicht van het opgebouwde artrosenetwerk, inclusief het totale aantal geschoolde praktijken en professionals. Hierbij worden vervolgacties vastgesteld.
  • ontwikkelen van een plan van aanpak voor de continuïteit van het artrosenetwerk, gebaseerd op de huidige aantallen van geschoolde praktijken en professionals, evenals de behoeften en mogelijkheden binnen de wijksamenwerkingsverbanden;
  • opstellen van een evaluatierapport. Dit gaat onder andere in op het gebruik van het stepped care model en hoe dit wordt toegepast, een procesevaluatie van de huidige projectopzet, waaronder de organisatie van wijkscholingen en samenwerkingsafspraken en, indien beschikbaar, het onderzoeken van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn in voorgaande jaren en de rechtmatigheid daarvan. Indien mogelijk wordt ook de patiënttevredenheid meegenomen en onderzocht door een onderzoeksstudent;
  • opstellen van een financiële eindrapportage.

Deze activiteiten worden samen met de artrosecoördinatoren en werkgroep artrose vormgegeven en moeten in april 2024 zijn afgerond.