Om een optimale en veilige inzet van SGLT-2 remmers bij zeer hoogrisicopatiënten met diabetes type 2 te bewerkstelligen hebben onze kaderhuisartsen diabetes Bertien Hart en Diana Rietdijk een transmuraal overleg geïnitieerd. De werkafspraak die hieruit voortvloeit is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen endocrinologen, vasculair internisten, cardiologen en nefrologen uit het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis en kaderhuisartsen van de HUS  RegiozorgNU en UNICUM.

De regionale werkafspraak op de website van RegiozorgNU is van toepassing voor patiënten met eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten, patiënten met chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico en patiënten met hartfalen. Op de betreffende pagina vind je ook andere actuele protocollen, projecten (FGM), handreikingen en afspraken die de werkgroep van RegiozorgNU heeft opgezet.

Daarnaast zijn alle actuele transmurale werkafspraken ook terug te vinden via de vernieuwde Trijn website, waar een overzicht staat van alle RTA’s en werkafspraken in de regio Midden Nederland.

Na de zomer delen we een presentatie ingesproken door kaderhuisarts diabetes Bertien Hart waarin deze werkafspraak verder wordt toegelicht.