Vier jaar geleden startte het landelijke programma OPEN om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten. De officiële prestatieperiode van het programma is inmiddels geëindigd. We kunnen vol trots melden dat alle deelnemende huisartsenpraktijken in de regio Noordwest-Utrecht vindbaar zijn via een PGO en een portaal. Daarnaast hebben vele praktijken naar aanleiding van OPEN ingezet op meer online zorg. Hierdoor nam ook het aantal online vervolgconsulten, online telefonische spreekuren, online duiding van labresultaten en online consultvoorbereidingen toe. Een mooi resultaat voor iedereen die hier hard aan heeft gewerkt.

Alle praktijken in de regio Noordwest-Utrecht zijn vindbaar via een PGO én via een portaal. Van de patienten ouder dan 16 jaar heeft 23% tenminste één keer inzage gehad in zijn/haar dossier via een portaal of PGO. Alle praktijkteams kregen de mogelijkheid om zich bij te scholen in de verschillende fasen van dit programma en beschikten over een consulent om hen te ondersteunen bij de praktijkimplementatie. Verschillende PGO’s zijn met verschillende HISsen getoetst op volledigheid en gebruikersvriendelijkheid van dossierinzage.

Promotie PGO

Waarschijnlijk hebben zich nog maar weinig patiënten bij jouw praktijk gemeld die graag met een PGO aan de slag willen. Dit komt omdat de communicatie zowel landelijk als regionaal bewust was uitgesteld naar aanleiding van de kinderziektes die nog uit de veldtesten kwamen. Inmiddels zijn ook de ziekenhuizen gestart met de implementatie van de PGO. Zij gaan de komende tijd de online inzagemogelijkheid actiever uitdragen naar de patiënten. Mogelijk merken we door deze ontwikkeling ook in de eerste lijn een toename van het gebruik van de PGO.

Meer informatie en vragen

Heb je vragen over hoe online inzage werkt in jouw HIS? Dan kun je die het beste stellen aan de servicedesk van jouw HIS- leverancier. Heb je vragen over de PGO? Die kun je stellen aan Medmij. De website van het OPEN-programma blijft nog een jaar in de lucht. Je kunt hier terecht voor informatie en toolkits met bijvoorbeeld patiëntinformatie. Andere vragen over het voormalige OPEN-programma kun je stellen aan Marian Verkerk, programmaleider zorgvernieuwing RegiozorgNU.