Wijksamenwerkingsverband Monfoort-Linschoten zet in op meer verbinding van de zorg met het sociale domein. Als een van de eerste wijksamenwerkingsverbanden rondde Montfoort-Linschoten met zorgverleners, vrijwilligers én netwerkpartners uit het sociale domein een maatwerktraject rond Positieve Gezondheid af. Helga Koelemij, wijkmanager van het wijksamenwerkingsverband Montfoort-Linschoten Gezond, vertelt hoe zij dit hebben aangepakt.

Waarom zijn jullie met Positieve Gezondheid aan de slag gegaan?

“De zorg krijgt steeds vaker vragen die niet allemaal op het bordje van de zorgverlener behoren te komen. Zorgverleners vragen zich steeds vaker af ‘Hoort dit bij mij en kan ik hier wat mee en welk aanbod past daarbij? Ik ben ervan overtuigd dat Positieve Gezondheid een goede manier is om de burger weer in zijn eigen kracht te zetten. Daarbij denk ik dat er wel ondersteuning bij nodig is en dat dit tijdens consultvoering een plek kan krijgen. Ik zie het als een soort coachende ondersteuning vanuit de zorgverlenerskant.
Het gaat over ‘het andere gesprek’. Dit zegt het al, want je komt voor je knie maar uiteindelijk kan het gewicht bijvoorbeeld een issue zijn. Mensen hebben soms een zetje nodig om hierover na te denken. Het kost tijd om op deze manier naar gezondheid te kijken en het gaat niet van vandaag op morgen onze problemen oplossen, maar ergens moeten we beginnen.”

Hoe hebben jullie dit in Montfoort en Linschoten aangepakt?

“Het trainingsaanbod van RegiozorgNU bood ons een mooie gelegenheid om hiermee aan de slag te gaan. Samen met RegiozorgNU hebben we gekeken wie nodigen we hiervoor uit en welk scholingsaanbod past hierbij. Verdeeld over vier bijeenkomsten zijn in een periode van twee maanden nagenoeg alle zorgverleners – vrijwilligers – en mensen uit het sociaal domein getraind om ‘het andere gesprek’ aan te gaan. Bij alle scholingen is het netwerk gezamenlijk getraind, juist om goede netwerkverbindingen tot stand te brengen en te onderhouden.”

Wat heeft het opgeleverd?

“We hebben genoten van het enthousiasme van de deelnemers. Dit droeg meteen al bij aan de samenhang en samenwerking binnen het netwerk. Deelnemers werden zich er door deze trainingen nog meer van bewust dat ze bewust of onbewust al bezig zijn met het gedachtengoed en al vaak veerkrachtversterkende vragen stellen om de patiënt of de burger te stimuleren eigen regie te nemen. Verder werd er veel geoefend met de gesprekstechnieken.

Voor de beleidsmedewerkers van de gemeente en medewerkers van het samenwerkingsverband bracht deze training naast verbinding met de andere professionals, een compleet beeld van wat positieve gezondheid nu eigenlijk echt inhoudt. Daarnaast zijn ze geïnspireerd om meer vanuit een ‘positief gezonde’ houding te kijken.

Het wijksamenwerkingsverband denkt nu na over hoe nu verder, wat heeft men nodig en wat is echt uitvoerbaar? Alleen het gedachtengoed omarmen is niet voldoende, daar hoort meer ondersteuning bij voor zowel burger als zorgverlener. En juist binnen het samenwerkingsverband kunnen we dit met elkaar vormgeven, daar zijn wij van overtuigd. Hoe, dat wordt onze uitdaging voor 2023.”

Wat is hiervoor nodig?

“Je hebt meer tijd voor de patiënt nodig om op deze wijze te kunnen werken. Deze manier van werken levert op den duur tijdwinst op voor de zorgverlener en hopelijk ook meer werkplezier. Ook is er tijd nodig om de burger van morgen meer gezondheidsvaardigheden aan te reiken. Dit vraagt echt om een domein- en schottenoverstijgende aanpak, iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid in.”