Vanaf het tweede kwartaal 2023 is er de mogelijkheid te starten met ‘Meer tijd voor de patiënt’ (MTVP). Dit is één van de thema’s uit het IZA. Op dit moment werken we hard aan het plan van aanpak voor de regio. Hierbij baseren we ons op de landelijk door LHV, InEen en ZN vastgestelde handreiking.  

Op 15 februari heeft er een kleine bijeenkomst met huisartsen uit de regio plaatsgevonden. Op 21 februari vindt er nog een online sessie plaats met enkele huisartsen. Hier halen we op welke thema’s als kansrijk en impactvol worden gezien binnen de kaders van het project. Op 22 februari vindt het eerste gesprek met Zilveren Kruis hierover plaats. De opbrengst van deze bijeenkomsten verwerken we in het MTVP-regioplan dat voor 1 maart in gediend moet worden bij Zilveren Kruis om per 1 april te kunnen starten. Met het bestuur van huisartsencoöperatie ZorgNU stemmen we de besluitvorming van de instroom af.  

Eind februari komt er speciaal voor praktijkhouders een NUberichtspecial over MTVP uit. Hierin geven we meer uitleg over hoe het project in zijn werk zal gaan voor de praktijken.