Meer dan 385 huisartsen hebben inmiddels hun persoonlijke account bij centraal platform Corpio geactiveerd. Ook hebben meerdere huisartsen al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online laagdrempelig VIM- of agressiemeldingen in te dienen. Hopelijk sluiten nog meer huisartsen zich aan. Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van Corpio?

Corpio is hét nieuwe platform waar je je dienstrooster bij de hand hebt, de protocollen van de spoedpost kunt inzien en meldingen indient, bijvoorbeeld als regiearts na een dienst, of een VIM-of agressiemelding. Deze meldingen worden daarna door de spoedpost opgepakt. Ook vind je in Corpio de links naar medische websites. Je kunt voorafgaand of na een dienst vanuit huis of praktijk inloggen.

Voor de huisartsenspoedpost zien wij graag dat huisartsen bij de start van hun dienst naast VIPLive Spoed EPD (Topicus) voortaan ook inloggen in Corpio. Zeker voor regieartsen is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de belangrijkste werkafspraken op de post. Deze zijn via Corpio te raadplegen.

Het aantal huisartsen dat daadwerkelijk gebruik maakt van Corpio mag nog wel omhoog. Graag verbeteren we continu de kwaliteit van de zorg op de spoedpost en verhogen we de veiligheid van patiënt- en medewerker. Daarvoor is interactie nodig en inbreng van huisartsen. Met Corpio ondersteunen wij dit online op een laagdrempelige manier.

Nog niet actief?

Ben je als huisarts nog niet actief in Corpio? Dan ontvang je binnenkort een nieuwe geautomatiseerde uitnodiging van Corpio (noreply@corpio.nl) met de vraag je je persoonlijke account wil activeren. Deze geautomatiseerde e-mail kan eventueel in je spambox terechtkomen. Het wachtwoordbeleid is eenvoudig, zoals bij een webshop. Je wachtwoord kun je zelf bedenken bij de activatie van je persoonlijke account. Mocht je je wachtwoord na activatie niet meer weten, klik dan op ‘wachtwoord vergeten’. Per mail ontvang je dan een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Heb je suggesties of vragen? Stuur dan een e-mail naar kwaliteit@spoedzorgnu.nl