Met ingang van 1 januari 2023 wordt de behandeling ‘Keer Diabetes2 Om’ vergoed vanuit het basispakket. Keer Diabetes2 Om (KD2O) is een multidisciplinair gecombineerd leefstijlprogramma van Voeding Leeft gericht op het omkeren van diabetes type 2. Het zet voeding, beweging en ontspanning in als medicijn. Zelfzorg is hierbij een sleutelwoord. Keer Diabetes2 Om helpt deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij gezond(er) kunnen worden en blijven.

Deelnemers aan Keer Diabetes2 Om werken in groepen aan leefstijlverbetering. Onder begeleiding van ervaren en speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen, leefstijlcoaches, diëtisten en koks. Deze professionals werken in afstemming met de huisarts van de deelnemer (die hoofdbehandelaar blijft) en praktijkondersteuners.

Twee vormen beschikbaar

Vanaf begin 2023 zijn er twee vormen van het Keer Diabetes2 Om programma’s beschikbaar, voor twee verschillende doelgroepen:

  • Keer Diabetes2 Om
    Dit programma bestaat als gecombineerde leefstijl interventie (GLI) naast het wijkgerichte GLI aanbod van RegiozorgNU en verwijzing vanuit VIPlive is hierbij niet mogelijk. Een voorwaarde voor Keer Diabetes2 Om als GLI is dat mensen een ‘lage complexiteit’ hebben, dat wil zeggen dat ze geen diabetesmedicatie gebruiken of alleen metformine. Het is een tweejarige leefstijlbehandeling waarvan de eerste 6 maanden bestaat uit een actieve fase, gevolgd door een motiverend traject van 18 maanden. Het GLI programma bestaat alleen uit online sessies, de begeleiding is digitaal.
    Wil je meer weten over deze verwijsmogelijkheid? Lees er meer over op de website van Keer Diabetes2 Om
  • Keer Diabetes2 Om +
    Dit programma is voor patiënten met diabetes type 2 die diabetesmedicatie (bijvoorbeeld SU-derivaten en/of insuline) gebruiken en bij wie het risico bestaat op hypoglykemie of diabetische ketoacidose. Het betreft hier leefstijlaanpassing met fysieke en extra medische begeleiding. Dit programma wordt door veel – maar niet alle – verzekeraars vergoed.