Philip de Vries, praktijkhouder bij huisartsenpraktijk De Vries, meldde zich vorig jaar aan voor de pijler persoonsgerichte zorg van Toekomstbestendige huisartsenzorg. Hij ging met zijn praktijk aan de slag met de leergang Positieve Gezondheid en Het Andere Gesprek. Philip vertelt over zijn ervaringen.

Hoe verliep de leergang Positieve Gezondheid?

“We hebben vier bijeenkomsten gehad. Twee met de gehele praktijk, inclusief de assistentes. Daarna twee verdiepingsbijeenkomsten met onze POH’s somatiek en GGZ, de twee huisartsen uit de praktijk en Monique Bakker van RegiozorgNU.

De basistraining is voor de gehele praktijk en is een kennismaking met Positieve Gezondheid. Het begint met het invullen van het spinnenwebmodel en leren wat het gedachtegoed inhoudt. Onze patiënten leveren deze spinnenwebben bij de balie in, dus het is belangrijk dat de assistentes weten wat dat is. In de verdiepingsbijeenkomsten krijg je handvatten om het gesprek te kunnen voeren en leer je hoe je goed kan samenwerken met de POH-GGZ.”

Handig hulpmiddel

“Ik heb zelf inmiddels al een aantal patiënten benaderd vanuit Positieve Gezondheid. Het is een handig hulpmiddel. De meesten komen met een medische hulpvraag. Wanneer deze is afgehandeld, zijn er vaak toch nog klachten of willen patiënten weten hoe ze verder moeten. Voorheen startten we die gesprekken vaak met de vraag of de mensen stress ervoeren. Dit sloeg niet goed aan. Mensen hebben vaak zelf niet door dat er sprake is van stress of ze hebben het idee dat de huisarts de klacht aan stress wil wijten. Dan krijg je weerstand. Bij het spinnenweb heb je een andere insteek. Je kunt dan goed zien waar eventuele de knelpunten zitten.

Zo hadden we een patiënt met hypochondrische klachten. Die kwam vaak langs en was verwezen naar de POH-GGZ voor cognitieve gedragstherapie. Angsten en gedachten van iemand met hypochondrie kunnen ook met andere dingen te maken hebben. De patiënt wilde graag het spinnenweb invullen om hier inzicht in te krijgen. Hieruit kwam naar voren dat de mate van intimiteit bij deze patiënt erg laag was. Hij was recent gescheiden en een relatie was een groot gemis in zijn leven. In dit geval kan je als huisarts natuurlijk niet veel doen, want je gaat niet met een datingsite bellen. Maar als je dit weet, dan kun je het in elk geval bespreekbaar maken.”

Waarom heb je voor dit traject gekozen?

“Ik werk veel samen met de fysiotherapiepraktijk hier. Wij hebben één keer in de week spreekuur voor alle klachten aan het bewegingsapparaat. De psychosomatisch therapeut was erg geïnteresseerd in chronische pijn. Op deze manier ben ik zelf ook geïnteresseerd geraakt in de achtergrond van chronische pijn. Ik las het boek ‘Do You Really Need Back Surgery?’ van een Amerikaanse neurochirurg. Hij behandelde patiënten voor herniagerelateerde klachten en kwam erachter dat de operaties niet goed hielpen. In plaats van opereren ging hij praten met de patiënt. Dat leverde betere resultaten op. Daarbij speelt Positieve Gezondheid ook een rol.

Ik denk dat er veel psychosomatiek achter de klacht zit. Het lichaam is complex en er kunnen meerdere factoren zijn die een klacht veroorzaken. Hierbij kun je Positieve Gezondheid goed inzetten. Je krijgt door deze methode de kern van het probleem op tafel. Het gaat waarschijnlijk wel een tijdje duren voordat de patiënten dit zullen accepteren. Sommigen willen namelijk toch het onderzoek of de medicatie en denken dat dat hun probleem volledig oplost.”

Hoe gaan jullie verder?

“We laten Positieve Gezondheid vaker terugkomen op onze agenda. Meerdere patiënten vullen al het spinnenwebmodel in en vooralsnog krijgen we goede reacties. Volgende stap is dat we het sociaal domein hier ook bij gaan betrekken. Als huisarts ben ik heel blij dat deze methode mij helpt om de persoon sneller en beter te kunnen helpen. Ook is het mooi dat mensen zelf tot conclusies komen en de draad van het leven kunnen oppakken, zonder dat we hoeven te verwijzen. Het kan op de lange termijn kostenbesparend werken doordat mensen minder zorg nodig hebben.”