De pilot met VIPLive Samenwerken is al even op gang. Alle pilot praktijken hebben een workshop gevolgd en testen nu de diverse functionaliteiten van VIP Samenwerken. Cees van Beek, huisarts bij praktijk Hodes en Van Beek, doet mee aan deze pilot. De module heeft veel functies en Cees is enthousiast: ‘Wat mij betreft gaan we na de pilot zeker door met VIP Samenwerken in onze regio!’ Cees neemt je graag mee in zijn eerste ervaringen.

Benieuwd naar functionaliteiten

Cees: ‘Mijn collega Eugenie Hodes en ik wilden graag meedoen aan de pilot, omdat wij erg actief zijn op het gebied van ouderenzorg, waarbij wij voorheen met Portavita gewerkt hebben en we benieuwd waren naar VIP Samenwerken als potentiële vervanger hiervoor. Ook waren we nieuwsgierig of VIP Samenwerken de communicatie met en rondom de complexe patiënt gemakkelijker kan maken, gezien zij vaak met veel verschillende zorgverleners te maken krijgen.’

Digitale gezondheidsplan

Een van de functionaliteiten binnen VIP Samenwerken is het gezondheidsplan. Het digitale gezondheidsplan is een mooie functionaliteit om te gebruiken bij het MDO. In het gezondheidsplan kun je namelijk direct acties aan verschillende zorgverleners in het zorgnetwerk koppelen, zoals een fysiotherapeut, wijkverpleegkundige of iemand in de tweede lijn. Zij kunnen afvinken dat ze een actie hebben uitgevoerd, wat de huisarts vervolgens kan zien in het systeem.

Beeldbellen met patiënten en zorgverleners

Ook kan je via VIPLive Samenwerken beeldbellen met patiënten of andere zorgverleners. Deze functie wil Van Beek de komende periode graag uitproberen, omdat dit nu nog niet wordt gedaan in de praktijk. Voor een MDO is het beeldbellen via VIP nog niet zo handig, aangezien er op dit moment vier deelnemers (beveiligd) kunnen videobellen. Het staat wel op de ontwikkelagenda van VIPLive om binnenkort mogelijk te maken dat er met meer deelnemers gebeld kan worden. Nu kan je als huisarts wel al met een patiënt of bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een gesprek kunnen houden, wat heel handig kan zijn. Van Beek denkt dat voor de POH’s het gemakkelijk kan zijn om te kunnen beeldbellen met patiënten.

VIPLive samenwerken is een digitale uitkomst

Cees: ‘Andere zorgverleners in onze omgeving reageren ook positief op VIPLive Samenwerken. Het is een gemakkelijke manier om het contact met elkaar te onderhouden, maar het is ook voor andere initiatieven inzetbaar. In Maarssendorp wordt bijvoorbeeld het eerstelijnscafé opgezet, gericht op het samenwerken in de wijk en wijkgericht werken. Het is handig om dit ook digitaal te faciliteren, want niet iedereen kan altijd fysiek aanwezig zijn, maar even inbellen kan vaak wel. VIPLive Samenwerken zou hier een oplossing voor kunnen zijn. Ook initiatieven als het geriatrisch spreekuur kunnen mooi ondersteund worden door VIPLive Samenwerken. Digitaal kunnen veel zaken echt efficiënter.’

De tijd loont!

Cees spreekt bemoedigend: ‘In het begin zal het niet allemaal direct lukken, je moet tijd steken in een goede implementatie. Het is fijn om in de regio één preferent systeem te krijgen, hoe meer zorgverleners erop aangesloten worden, hoe sneller en makkelijker we met elkaar kunnen communiceren. Van belang hierbij is dat het duidelijk is waar gebruikers terecht kunnen met vragen of problemen. VIPLive biedt goede service via de helpdesk, ze zijn vriendelijk en oplossingsgericht. Wat mij betreft gaan we na de pilot zeker door met VIPLive Samenwerken in onze regio!’

Meer informatie

Wil je meer weten over de pilot VIPLive Samenwerken? Naam dan contact op met Tesse Zwijnenburg via t.zwijnenburg@regiozorgnu.nl.