Nog voor de zomer bieden we scholingen aan over werken met het stepped care-model artrose. Huisartsen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten die met artrosepatiënten werken, kunnen hieraan deelnemen. Informatie over de data van de scholingen en de manier van aanmelden volgen binnenkort.

De acht artrosecoördinatoren in de regio zijn inmiddels druk bezig met het inventariseren van de praktijken die aan willen sluiten bij het artrosenetwerk. In het netwerk staat het werken volgens het ‘stepped care’-model centraal. In het ‘stepped care’-model is de zorg voor artrose door zelfmanagement, de huisarts, fysiotherapeut, diëtist en orthopeed in stappen opgebouwd. Met dit model zijn eerder in proeftuinen in onze regio positieve resultaten behaald. Dit zal ook een positief effect hebben op de samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn en met zorgverleners in de tweede lijn en het sociaal domein.

Informatiemateriaal

Er komt informatiemateriaal over stepped care beschikbaar voor zowel zorgverleners als patiënten. Het materiaal voor patiënten dat al eerder was ontwikkeld voor de proeftuinen, wordt opgefrist. Het gaat om de website pakartroseaan.nl, flyers, wachtkamerposters en -filmpjes. Deze materialen komen beschikbaar voor alle praktijken en zorgverleners die zijn aangesloten bij het netwerk.

Nieuwe projectleider

Stephanie de Swart is nog tot 1 maart a.s. projectleider artrose. Vanaf 1 maart neemt Manja Coppens de rol van projectleider over. Heb je vragen over dit project en het artrosenetwerk, dan kun je deze stellen via artrose@regiozorgnu.nl.

Meer informatie vind je op de pagina over artrose.