Na een traject van net iets meer dan een jaar is tijdens de ALV van 23 januari duidelijk geworden dat er voldoende praktijken van RegiozorgNU over willen stappen naar een en hetzelfde HIS. Meer dan 80% van de praktijken in onze regio zullen de overstap maken naar het HIS van HealthConnected. En mogelijk blijft het daar niet bij, er zijn nog een aantal praktijken die twijfelen en meer bedenktijd nodig hebben.

Traject

In het afgelopen jaar heeft het HIS-selectieteam samen met de klankbordgroep opdracht gekregen om een nieuw, passend en gezamenlijk HIS voor de regio uit te zoeken. Na een gedegen en zorgvuldig selectietraject is de uiteindelijke keus gevallen op HealthConnected. Met HealthConnected hebben wij gekozen voor een HIS gebaseerd op de nieuwste technologie en voorzien van het grootste gebruikersgemak. Daarnaast halen wij een partner aan boord waarmee we de komende jaren versneld kunnen innoveren.

Resultaat

Dat nu al zo’n grote groep praktijken, meer dan 80%, over wil stappen is heel fijn. Op deze manier kunnen we deze praktijken ontzorgen op ICT-gebied. Een nieuw webbased HIS maakt de praktijken toekomstbestendig en verhoogt het gebruiksgemak zowel in als buiten de praktijk. Het resultaat van de ALV van 23 januari heeft aangetoond dat we als regio klaar zijn om dit traject te gaan starten!

Implementatie

De eerste helft van 2024 zal gebruikt voor de voorbereiding van de implementatie, deze moet immers gedegen en goed plaatsvinden. De huidige situatie van de praktijken zal in kaart gebracht worden als ook de specifieke wensen en eisen. De verwachting is dat we in september 2024 starten met de overgang van de praktijken van de twee CMIO’s (Diana Lucassen en Pieter Harms). Zij zullen de spits afbijten om de weg voor alle andere praktijken te plaveien.

Ook over de HIS-implementatie zullen we weer regelmatig via het NUbericht communiceren. En mochten er vragen zijn over het traject, laat dat dan weten aan Sanne van Delft, Diana Lucassen of Pieter Harms.