De huisartsenpost in onze regio gaat voortaan Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht heten. Dit naar aanleiding van een advies van InEen. Uit landelijk onderzoek naar verschillende varianten in naamgeving is huisartsenspoedpost het meest geschikt gebleken om het spoedeisende karakter te benadrukken. RegiozorgNU heeft dit advies ter harte genomen.

De naam is op de patiëntenwebsite van de spoedpost Noordwest-Utrecht inmiddels aangepast. Of het bekende rood-witte vignet vervangen wordt, is nog niet bekend. Begin volgend jaar komt er een landelijke campagne met het doel om onnodig beroep op de huisartsenspoedpost te voorkomen.