Ieder jaar stelt Zilveren Kruis financiering beschikbaar voor vernieuwingsprojecten (ook wel S3- projecten genoemd) in onze regio. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door onze multidisciplinaire adviesraad en vervolgens voorgelegd aan Zilveren Kruis.

Dit jaar zijn de volgende projecten goedgekeurd:

  1. Beschikbaarheid van de juiste middelen en medicatie bij de patiënt in de palliatieve fase
  2. GroenNU
  3. Casefinding atriumfibrilleren
  4. Overdracht van oncologiepatiënten van tweede naar eerste lijn fysiotherapeuten

Hieronder vind je een korte beschrijving van de projecten :

Beschikbaarheid van de juiste middelen en medicatie bij de patiënt in de palliatieve fase

In dit project wordt een koffer ingericht waarmee de zorgprofessional in de eerste lijn 24/7 kan beschikken over de juiste hulpmiddelen en medicatie voor patiënten in de palliatieve fase.
Het project loopt van mei 2023 tot en met december 2024.

NUGroen

Dit duurzaamheidsproject is een initiatief van huisartsen Diana Lucassen en Pascale Schure. Doel van GroenNU is alle huisartsen in de regio bewustmaken, enthousiasmeren en ondersteunen bij de invoering van meer duurzame praktijkvoering. Dit gaan we doen door deelnemende huisartsenpraktijken te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen van de greendeal 3.0. Het streven is om drie verbeterpunten per praktijk per jaar te realiseren. GroenNU loopt van september 2022 tot en met december 2025.

Casefinding atriumfibrileren

In dit project wordt aan patiënten met een verhoogd risico op atriumfibrilleren en patiënten met hartkloppingen optimale, eenvoudige en snelle diagnostiek aangeboden met een mobiele ecg (Kardia Mobile). Dit project loopt in deelnemende praktijken in de hele regio van mei 2023 tot en met juni 2024.

Overdracht van oncologiepatiënten van fysiotherapeuten in het ziekenhuis naar fysiotherapeuten in de eerste lijn

Eindproduct van dit project is een gestandaardiseerde overdracht voor patiënten met oncologische aandoeningen van de afdeling fysiotherapie vanuit het St. Antoniusziekenhuis naar de fysiotherapeut in de eerste lijn. Verwacht wordt dat de nieuwe overdracht het proces versnelt en huisartsen ontzorgt. Het project loopt van mei 2023 tot en met april 2024.

 

Het project ‘Consultatie van kaderartsen GGZ via VipLive’ is inhoudelijk een goed projectvoorstel. Toch wordt het voorstel nog aangehouden, totdat duidelijk is of het initiatief aansluit bij het regionale transformatieplan mentale gezondheid dat op dit moment wordt ontwikkeld.