Met name in het organiseren van ouderenzorg, is goede communicatie en afstemming tussen huisarts en wijkverpleging essentieel. De tijden waarin de wijkverpleging met de huisarts afstemming had via het schriftje op de keukentafel zijn voorbij. Het inzicht dat het schriftje bood, wordt echter enorm gemist. Nedap (leverancier van ECD Ons) en Topicus hebben de handen ineengeslagen om hier, door middel van een goede integratie, een oplossing voor te bieden.

Slotbijeenkomst project Toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis

In het project Toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis zijn we met een groep poh’s, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie aan het verkennen hoe we de samenwerking tussen deze professionals nog beter kunnen ondersteunen met VIPLive Samenwerken. De uitkomsten hiervan delen we met jullie. Dit komt ook terug in de slotbijeenkomst voor dit project op maandag 10 juni. Aanmelden kan nu al via Corpio!