Begin 2022 gingen de Gezondheidscentra Maarssenbroek aan de slag met Zorg op afstand, pijler van Toekomstbestendige Huisartsenzorg. Zij kozen ervoor om de VVR-keten digitaal te gaan monitoren. Irma Steerenberg, praktijkassistent, en Gera Poot, POH, vertellen hun verhaal.

Waarom heeft de praktijk gekozen voor Zorg op afstand?

“We vonden het een mooi moment op meer mensen digitaal te gaan monitoren. We hadden een groot deel van de VVR-groep in beeld. Een deel daarvan werd al online gemonitord. De wens vanuit het project was om deze groep uit te breiden.”

Welke digitale oplossing hebben jullie gekozen en waarom?

“Wij hebben ervoor gekozen om de VVR-patiënten in de keten via VIP-live en de MedGemak-app te monitoren. Deze wens is ontstaan tijdens de coronapandemie. We wilden patiënten kunnen blijven monitoren zonder risico op besmetting. Met VIPLive hoopten we op een hogere respons en minder no-shows van patiënten, omdat zij hun thuismetingen zouden kunnen doorgeven wanneer het hen uitkwam.

We hadden al een communicatiesysteem, Mijngezondheidsnet (MGN) en de MedGemak app om te communiceren met patiënten, gekoppeld aan ons HIS. Dit systeem hebben we jaren geleden geïntroduceerd, maar kan nog beter benut worden. Onze voorkeur gaat uit naar zo min mogelijk verschillende systemen/apps. Niemand zit immers te wachten op de zoveelste app op zijn telefoon.

We roepen VVR-patiënten nu via een e-consult op voor controle en verzenden een vragenlijst via VIPLive. De uitkomsten van de vragenlijst kunnen we verwerken in het dossier van de patiënt en digitaal aan de patiënt terugkoppelen. Patiënten met afwijkende labuitslagen of klachten nodigen we alsnog fysiek uit op de praktijk.

Op dit moment gebruiken we voor onze VVR-doelgroep in eerste instantie de MedGemak-app. Voor intensievere monitoring, zoals bij de DM-keten, kan de spreekuur.nl app de voorkeur hebben. Dit omdat die keten meerdere metingen door willen geven en het contact intensiever is.”

Hoe reageren patiënten op deze manier van werken?

“De online consulten zijn zeker van meerwaarde voor de werkende stabiele patiënt.”

Hoe ervaren jullie op de praktijk de werkwijze?

“Het is een grote overgang van fysiek spreekuur naar digitaal. Het wordt nooit een vervanging. Je blijft patiënten op spreekuur zien en het spreekuur wordt ook leuker. Je krijgt meer tijd voor patiënten die het daadwerkelijk nodig hebben om langs te komen. Zo ontstaat er meer ruimte voor leefstijlgesprekken.

Nadeel is wel dat de vragenlijst in de mailbox van de patiënt binnenkomt met als afzender Calculus en niet vanuit de praktijk. Hierdoor denken patiënten soms dat het ‘phishing’ is en vullen ze de vragenlijst niet in. Ook is het noodzakelijk dat de patiënten hun notificaties in de app aan hebben staan, anders kijken ze niet op tijd in de app.

Een positief effect is dat we merken dat patiënten zich meer bewust worden van de eigen invloed op hun leefstijl en bloeddrukregulatie. Ze schaffen nu een eigen bloeddrukmeter aan en geven de uitslagen zelf aan ons door. Meer eigen regie. Dat is mooi om te merken.”

Zou je nog iets willen meegeven aan collega’s in de regio?

“De oplossing om patiënten digitaal aan te schrijven, op te roepen en een thuismeting te laten doen, is handig en tijdbesparend. Je kan grotere groepen patiënten in kortere tijd benaderen. We kunnen als collega’s ook makkelijker deze taken van elkaar overnemen, omdat er geen sprake is van een fysiek spreekuur. De mogelijkheid om vragenlijsten te sturen en de patiënt aan de hand daarvan uit te nodigen voor het spreekuur werkt ook heel fijn. Er is ook een mogelijkheid om een positieve gezondheidsvragenlijst te versturen, wat ook de eigen regie bevordert.”