Compliment of niet tevreden

Home > Compliment of niet tevreden

Wij vinden het als RegiozorgNU belangrijk om jou als zorgverlener zo goed mogelijk te helpen. Als je niet tevreden over ons bent of als je vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom je niet tevreden bent, dan kunnen wij proberen je probleem of klacht op te lossen.

Je kunt mailen naar klacht@regiozorgnu.nl. Omschrijf waarover je niet tevreden bent en vermeld svp ook je contactgegevens, zodat wij je kunnen bereiken. Wij streven ernaar om binnen een week te reageren.

Kom je er met ons niet uit?

Ben je niet tevreden over de manier waarop met jouw klacht is omgegaan? Dan kunt je je klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris van SKGE, de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met jou naar een oplossing zoeken.

Wil je hulp van een klachtenfunctionaris? Vul dan het klachtenformulier in op de website van SKGE. Je kunt ook bellen, tel. 088 0229100.

Stuur je je klacht liever per post? Omschrijf duidelijk wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie je een klacht hebt en waarom je niet tevreden bent. Vergeet niet je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Je kunt de klacht sturen naar: SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven.

Geschilleninstantie

Kom je er ook met hulp van de klachtenfunctionaris niet uit, dan kun je terecht bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Jouw klacht wordt dan een geschil en je start een juridische procedure. De geschilleninstantie behandelt jouw klacht, doet een bindende uitspraak en kan daarbij financiële sancties opleggen.

De onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist).

Meer informatie vind je op de website van SKGE.