Op 14 juni is de nieuwe cliëntenraad van RegiozorgNU geïnstalleerd. Een feestelijk moment waar we als directie trots op zijn. De cliëntenraad bestaat nu uit drie leden: voorzitter Sigrid Attema en de leden Angela de Rooij en Chris Douwes. De raad is nog op zoek naar versterking van een vierde en eventueel vijfde lid.

De cliëntenraad wordt voorgezeten door Sigrid Attema, werkzaam als directeur-bestuurder van Stichting PVP, patiëntenvertrouwenspersonen in de ggz. De overige leden zijn Angela de Rooij, belangenbehartiger en beleidsmedewerker bij de Diabetesvereniging Nederland en Chris Douwes, gepensioneerd met een brede achtergrond in de gezondheidszorg, onder meer de ggz. Allen zijn inwoner van de regio Noordwest-Utrecht.

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van cliënten binnen het verzorgingsgebied Noordwest- Utrecht en denkt mee over het beleid van RegiozorgNU en de huisartsenspoedpost.

De directie is erg blij dat het cliëntenperspectief hiermee ook in de organisatie geborgd is. Zeker nu vanuit het IZA landelijke en strategische ontwikkelingen plaatsvinden in onder meer de acute zorg en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg is het perspectief van een cliëntenraad onmisbaar.

De directie wenst de raad veel succes bij de start!

Meer informatie

De cliëntenraad wordt ondersteund door ambtelijk ondersteuner Patricia van Someren en is te bereiken via mailadres cliëntenraad@regiozorgnu.nl.

Van links naar rechts: Chris Douwes, Patricia van Someren, Sigrid Attema en Angela de Rooij