Meer Tijd Voor de Patiënt

Vanaf het tweede kwartaal 2023 is er de mogelijkheid te starten met ‘Meer tijd voor de patiënt’ (MTVP). Dit is één van de thema’s uit het IZA. Op dit moment werken we hard aan het plan van aanpak voor de regio. Hierbij baseren we ons op de landelijk door LHV, InEen en...

Meer mogelijk met Corpio op de spoedpost

Meer dan 385 huisartsen hebben inmiddels hun persoonlijke account bij centraal platform Corpio geactiveerd. Ook hebben meerdere huisartsen al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online laagdrempelig VIM- of agressiemeldingen in te dienen. Hopelijk sluiten nog meer...