Nieuwe huisstijl voor RegiozorgNU

We starten het nieuwe jaar met een opgefriste huisstijl. De komende maanden krijgen al onze communicatiemiddelen een nieuw logo en aangepaste vormgeving. Deze vernieuwde uitstraling weerspiegelt niet alleen het huidige karakter van ons bedrijf, maar ook onze...

Transmuraal Incident Melden (TIM)

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van deze incidenten en de transmurale zorg in onze regio te verbeteren...

Verslag Spiegelbijeenkomst

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en ketenpartners uit de regio waren aanwezig. “Fijn om interactief...