Protocol ouderen nu voor ieder HIS

Het protocol ouderen is nu ook beschikbaar voor Omnihis. Dat betekent dat het protocol nu in alle HIS’sen in onze regio beschikbaar is. Hiermee heb je een goed overzicht van wat er speelt bij je patiënt, met betrekking tot ouderenzorg. Ook kun je een consult of visite...

Aandacht voor valrisico

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met een matig of laag valrisico. De regie voor deze...