Werkgroep ggz bezoekt huisartsenpraktijken

Werkgroep ggz bezoekt huisartsenpraktijken In november en december bezoeken Annemarie Pucks (POH-GGZ) en Doortje Boshuizen (programmaleider ggz) huisartsenpraktijken om nog beter te horen wat de ervaringen zijn met ggz in de huisartsenpraktijk. Beiden zijn lid van de...

Consulteer kaderartsen ggz in VIPLive

Alle huisartsen en POH’s-GGZ in het werkgebied van RegiozorgNU hebben per 1 september de mogelijkheid om kaderartsen ggz in VIPLive te consulteren. Zij kunnen, daar waar een huisarts of POH-GGZ dit wenst, meedenken over een herstelgerichte aanpak voor een patiënt. Dus...

Enik Recovery College nu ook in Woerden

Worstelt jouw patiënt met negatieve gedachten, verslaving of trauma? De werkgroep GGZ van RegiozorgNU maakt je graag attent op Enik Recovery College. Dit is een herstelacademie, leeromgeving en ontmoetingsplaats rondom persoonlijke ontwikkeling. Enik is een initiatief...