Algemene voorwaarden

Home > Algemene voorwaarden

Hieronder zijn de algemene voorwaarden te lezen die van toepassing zijn op de samenwerking en de overeenkomsten tussen RegiozorgNU en de ketenpartners met wie RegiozorgNU samenwerkt in het kader van een specifiek (keten)zorgprogramma.

Algemene Voorwaarden