Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met een matig of laag valrisico. De regie voor deze laatste groep ligt bij de gemeenten.

Op onze website vindt je meer informatie over dit onderwerp, waaronder

  • een infographic die toont hoe de domeinoverstijgende keten in elkaar zit;
  • een valrisicotest aan die helpt bepalen of een patient een laag, matig of hoog valrisico heeft;
  • de e-learning over het opsporen en bepalen van valrisico.

Helaas is er nog onvoldoende duidelijk over de bekostiging en de organisatie van de valanalyse. Balansprogramma’s voor laag en matig valrisico worden inmiddels op steeds meer plekken georganiseerd, door zowel zorgaanbieders als het sociale domein. Maak daar gebruik van. We verwachten uiterlijk begin volgend jaar meer duidelijkheid te hebben over de bekostiging en hoe de valpreventie ketenaanpak per gemeente is ingericht. Heb je vragen over valpreventie in jouw gemeente? Informeer bij je wijksamenwerkingsverband.