Alle huisartsenpraktijken met Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar hebben het aanbod ontvangen van RegiozorgNU om deel te nemen aan het Regionaal Ondersteuningsplan ggz 2024. Dit plan is in co-creatie tot stand gekomen in de ALV’s op 23 mei, 28 september en 7 november 2023 en tijdens gesprekken met Hagro’s. Inmiddels heeft 95% van deze praktijken laten weten dat zij meedoen met het plan.

 

Voordelen van het Regionaal Ondersteuningsplan ggz

De werkgroep ggz van RegiozorgNU zet regionale samenwerkingen op met partners in ggz en sociaal domein ten behoeve van een betere doorstroom;

  • Laagdrempelige consultatie van kaderartsen ggz, psychiaters, psychologen, sociaal domein;
  • Faciliteren van MDO’s;
  • Mogelijkheid tot inbrengen patiënt casuïstiek aan de overlegtafels ggz, waar ook kaderarts ggz aan deelneemt;
  • Deelname aan scholingen;
  • Deelname aan terugkombijeenkomsten herstelgericht werken voor POH’s-GGZ;
  • Faciliteren van ggz-netwerkvorming van POH’s-GGZ en huisartsen in de regio;
  • Ondersteuning aan praktijken in het werken met blended care/eHealth.

In de bijlage van het plan lees je meer over de voordelen.

Afspraken Zorg & Zekerheid in ontwikkeling

Met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid zijn we op dit moment in gesprek om ook deelname van huisartsenpraktijken uit De Ronde Venen mogelijk te maken. Zij ontvangen hierover nader bericht.