Transmuraal Incident Melden (TIM)

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van deze incidenten en de transmurale zorg in onze regio te verbeteren...

Verslag Spiegelbijeenkomst

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en ketenpartners uit de regio waren aanwezig. “Fijn om interactief...

Straks meer doen via Corpio

Degenen die zich hebben aangemeld voor de DUO-dagen van november hebben het al gemerkt: aanmelden gaat dit keer via het platform Corpio en niet meer via het invulformulier op de website van RegiozorgNU. In de toekomst zullen alle aanmeldingen voor scholingen via...