Jaarverslag 2022

Reflecterend op het jaar overheerst een gevoel van trots: 2022 was een succesvol jaar. We boekten goede resultaten op het gebied van ICT, ouderenzorg, chronische zorg en toekomstbestendige huisartsenzorg. Daarnaast hebben we een sterk opererende spoedpost neergezet...

Green Team gaat CO2-uitstoot verminderen

Op de huisartsenspoedpost gaat een ‘Green Team’ zich bezighouden met de verduurzaming van de huisartsenspoedpost. Dit team bestaat uit Lotte Mesker, junior triagist, Pascale Schure (huisarts), Mariette van den Heuvel (huisarts) en Monique Koot (triagist). Het Green...

Update selectietraject HIS

Het HIS-selectieteam heeft op 31 mei tijdens een webinar met zo’n twintig deelnemers uitgebreid stilgestaan bij het pakket van eisen (PvE) voor een nieuw gezamenlijk HIS. In het PvE worden ook alle vragen, wensen en eisen meegenomen die eerder zijn ingediend. Wil je...